دوره

ساختار استاندارد محتوا

قیمت دوره:

199,000 تومان

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

در این قسمت یاد میگیرد که چطور یک سخنرانی تاثیرگذار طراحی کنید ، چطور محصول یا خدماتتون رو ارائه کنید و بطور کل چطور کلمات رو کنار هم بچینید تا فکر مخاطب همگام با بیان شما حرکت کنه.
لازم به ذکر که این بخش تنها قسمتی از دوره موفقییت کلامی است.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

دوره

ساختار استاندارد محتوا

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

در این قسمت یاد میگیرد که چطور یک سخنرانی تاثیرگذار طراحی کنید ، چطور محصول یا خدماتتون رو ارائه کنید و بطور کل چطور کلمات رو کنار هم بچینید تا فکر مخاطب همگام با بیان شما حرکت کنه.
لازم به ذکر که این بخش تنها قسمتی از دوره موفقییت کلامی است.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

قیمت دوره:

199,000 تومان

اشتراک گذاری این دوره با دیگران

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email