دوره

محصول صوتی شخصیت شناسی MBTI

قیمت دوره:

400,000 تومان

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

در این محصولِ صوتیِ 90 دقیقه ای با صدای خانم دکتر مریم مبارکی ، با مقدمات شخصیت شناسی MBTI و ترجیحات روانیِ
“درون‌گرایی ، برون‌گرایی”
“حسی ، شهودی”
ساختار‌گرا ، منعطف”
“منطقی ، احساسی”
آشنا میشیم
خود شناسی باعث میشه اعتماد به نفس مون افزایش پیدا کنه پس تردید نکنید و روی شناخت خودتون سرمایه گذاری کنید.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

دوره

محصول صوتی شخصیت شناسی MBTI

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

در این محصولِ صوتیِ 90 دقیقه ای با صدای خانم دکتر مریم مبارکی ، با مقدمات شخصیت شناسی MBTI و ترجیحات روانیِ
“درون‌گرایی ، برون‌گرایی”
“حسی ، شهودی”
ساختار‌گرا ، منعطف”
“منطقی ، احساسی”
آشنا میشیم
خود شناسی باعث میشه اعتماد به نفس مون افزایش پیدا کنه پس تردید نکنید و روی شناخت خودتون سرمایه گذاری کنید.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

قیمت دوره:

400,000 تومان

اشتراک گذاری این دوره با دیگران

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email