دوره

هوش کلامی

قیمت دوره:

۱۹۹,۰۰۰ تومان

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

شما در بخش یاد میگیرید ،چطور روان و گویا صحبت کنید.
لازم به ذکر که این بخش تنها قسمتی از دوره موفقییت کلامی است.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

دوره

هوش کلامی

در این دوره چه مطالبی ارائه می‌شود؟

شما در بخش یاد میگیرید ،چطور روان و گویا صحبت کنید.
لازم به ذکر که این بخش تنها قسمتی از دوره موفقییت کلامی است.

برجسته‌ترین دوره‌های ما

قیمت دوره:

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اشتراک گذاری این دوره با دیگران

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email